Cây Dâu xanh Ngọt

Cây dâu xanh cùng họ với cây bòn bon. Cho thu hoạch sớm sau khi trồng ( 2 năm có trái). Năng suất 200 – 300kg/cây/năm. Tăng dần theo thời gian canh tác, có thể sử dụng làm cây kinh tế, cây che bóng, cây cảnh hoặc cây lấy gỗ.

Tư vấn qua Zalo
SKU: DX01 Category:

0901.656.658