CÁCH TRỒNG CÂY ỔI RUBY GIỐNG NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ NHẤT?

Ổi Ruby ruột đỏ tuy là giống ổi mới nhưng lại rất được lòng người trồng và người ăn ổi. Vì thế diện tích trồng trọt đang ngày được nhân rộng. Cách trồng và chăm sóc đúng sẽ giúp cho bà con có một vườn ổi xum xuê trái 1. Giới thiệu về ổi Ruby …

0901.656.658