Showing 1–12 of 19 results

Cây Ngắn Hạn là các loại cây thường cho trái ngay sau 6 – 8 tháng trồng trọt. Như cây tắc, cây ổi, chanh,…

Bà con nông dân sẽ có thu nhập, ổn định cuộc sống trong lúc chờ cây dài hạn (cây chính) thu hoạch.

0901.656.658