Showing 1–12 of 24 results

Cây Trung Hạn là các loại cây sẽ cho thu hoạch sau 1 – 2 năm. Cây trung hạn giúp bà con nông dân có đồng ra đồng vào trong lúc chờ Cây Chính (cây dài hạn: Sầu riêng, bưởi, mít…) thu hoạch. Đồng thời, cây trung hạn cũng cho giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân

0901.656.658