NUÔI TRÁI MÍT

NHÃN NUÔI TRÁI MÍT

Thành phần đăng ký cục BVTV: OM ( SOURCE OF ORGANIC: HUMIC ACID,..): 200g/lít =20% (m/v); pH(H2O): 5,5; Tỷ lệ C/N: 12; Tỷ Trọng: 1,1; SĐK: 2398/QĐ-BVTV-PB

Nguyên liệu trong sản phẩm chứa: – Vitamin B1; Inositol; NAA; K2O. – Hàm lượng diệp lục tố tự nhiên hữu cơ.

– Hàm lượng dinh dưỡng đường, tinh bột Glucoza, Fructoza. Protein động vật chiết xuất tự nhiên.

– Hỗn hợp 17 loại acid amin tự do > 45: Lysine: 0.93; Methionine: 0.34; Cystine: 0.74; Threonine: 2.65; Isoleucine: 1.81; Valine: 2.79; Leucine: 3.63; Phenylalanine: 2.74; Tyrosine: 0.29; Histidine: 0.74; Arginine: 3.19; Alanine: 2.50; Aspartic acid: 4.02; Glutamic acid: 5.59; Glycine: 4.12; Serine: 7.11; Proline: 5.83.

CÔNG DỤNG

Thúc trái lớn nhanh, trái nở gai đều.

Múi dày, vàng đẹp, nặng ký.

Cung cấp dinh dưỡng cân đối giúp cây nuôi trái liên tục.

Bổ sung một số Amino Acid cần thiết trong quá trình nuôi trái.

Hạn chế tình trạng xơ đen.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Giai đoạn nuôi trái, dưỡng trái: dùng 3 kg/400 lít nước, tưới cho 50 đến 60 gốc mít, tưới mỗi gốc từ 5 đến 7 lít nước, sau khi tưới 12 giờ thì tiến hành xả nước ước đẫm bề mặt đất, giúp phân bón hấp thu sâu vào đất và thấm vào rễ, giúp cây ăn phân tốt hơn.

– Giai đoạn thúc trái lớn, sữa trái, chỉnh trái: dùng 4 kg/400 lít nước, tưới cho 50 gốc mít, sau khi tưới 12 giờ thì tiến hành xả nước ước đẫm bề mặt đất, giúp phân bón hấp thu sâu vào đất và thấm vào rễ, giúp cây ăn phân tốt hơn.

– Định kỳ: 10 – 15 ngày sử dụng 1 lần, sử dụng để thay thế các loại phân bón N.P.K khác, giúp trái xanh, trái lớn nhanh.

Lưu ý: Lắc đều trước khi sử dụng, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Có thể pha chung với thuốc BVTV để giảm chi phí nhân công. Tránh xa tầm tay trẻ em.

NHÃN NUÔI TRÁI MÍT

Thành phần đăng ký cục BVTV: OM ( SOURCE OF ORGANIC: HUMIC ACID,..): 200g/lít =20% (m/v); pH(H2O): 5,5; Tỷ lệ C/N: 12; Tỷ Trọng: 1,1; SĐK: 2398/QĐ-BVTV-PB

Nguyên liệu trong sản phẩm chứa: – Vitamin B1; Inositol; NAA; K2O. – Hàm lượng diệp lục tố tự nhiên hữu cơ.

– Hàm lượng dinh dưỡng đường, tinh bột Glucoza, Fructoza. Protein động vật chiết xuất tự nhiên.

– Hỗn hợp 17 loại acid amin tự do > 45: Lysine: 0.93; Methionine: 0.34; Cystine: 0.74; Threonine: 2.65; Isoleucine: 1.81; Valine: 2.79; Leucine: 3.63; Phenylalanine: 2.74; Tyrosine: 0.29; Histidine: 0.74; Arginine: 3.19; Alanine: 2.50; Aspartic acid: 4.02; Glutamic acid: 5.59; Glycine: 4.12; Serine: 7.11; Proline: 5.83.

CÔNG DỤNG

Thúc trái lớn nhanh, trái nở gai đều.

Múi dày, vàng đẹp, nặng ký.

Cung cấp dinh dưỡng cân đối giúp cây nuôi trái liên tục.

Bổ sung một số Amino Acid cần thiết trong quá trình nuôi trái.

Hạn chế tình trạng xơ đen.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Giai đoạn nuôi trái, dưỡng trái: dùng 3 kg/400 lít nước, tưới cho 50 đến 60 gốc mít, tưới mỗi gốc từ 5 đến 7 lít nước, sau khi tưới 12 giờ thì tiến hành xả nước ước đẫm bề mặt đất, giúp phân bón hấp thu sâu vào đất và thấm vào rễ, giúp cây ăn phân tốt hơn.

– Giai đoạn thúc trái lớn, sữa trái, chỉnh trái: dùng 4 kg/400 lít nước, tưới cho 50 gốc mít, sau khi tưới 12 giờ thì tiến hành xả nước ước đẫm bề mặt đất, giúp phân bón hấp thu sâu vào đất và thấm vào rễ, giúp cây ăn phân tốt hơn.

– Định kỳ: 10 – 15 ngày sử dụng 1 lần, sử dụng để thay thế các loại phân bón N.P.K khác, giúp trái xanh, trái lớn nhanh.

Lưu ý: Lắc đều trước khi sử dụng, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Có thể pha chung với thuốc BVTV để giảm chi phí nhân công. Tránh xa tầm tay trẻ em.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0901.656.658